Kvalitet og sikkerhed er naturligvis den højeste prioritet, når det kommer til vores drikkevand.

Af denne grund er der helt specifikke krav til byggevarer i kontakt med drikkevand.

Det er denne kategori, hvori blødgøringsanlæg er en del af. Dette betyder, at anlægget skal vurderes, testes og godkendes for at sikre, at der ikke afgives nogle skadelige stoffer.

I bekendtgørelsen BEK nr. 1007 af 29/06/2016, der omhandler markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er godkendt med en af følgende:

  • GDV-ordning
  • Tysk DVGW-certifikat
  • Hollandsk ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark
  • Svensk typegodkendelse af enten RISE eller KIWA Sverige

Du kan læse mere omkring godkendelserne, samt hente bekendtgørelsen og vejledninger på Trafik- og Boligstyrelsens hjemmeside, her.

 

SWTs blødgøringsanlæg er godkendte under den svenske typegodkendelse af KIWA Sverige. Du han se godkendelsen her