Serviceaftale Delta Simplex blødgøring - årligt service

1.925,00 DKK

(inkl. moms)

Servicebesøget omfatter:

 • Arbejdsløn og kørsel i fobindelse hermed                          
 • Alle alm. sliddele skiftes efter behov                    
 • Generel kontrol af funktioner                     
 • Rengøring / Desinficering af saltkar          
 • Rensning med DeltaClean
 • Test og indstilling af vandhårdhed før og efter anlæg    
 • Udfærdigelse af servicerapport
 • Leverance af salt i forbindelse hermed

Fordele med serviceaftale:

 • Fordelsrabat på tilbehør og produkter på swt.dk
 • Fri telefonisk support
 • Udvidelse af garantien til 10 år

 


 • Fri levering med GLS fra kr. 500 inkl. moms
 • Fri levering med fragtmand fra kr. 1.500,00 inkl. moms
 • Hurtig levering
 • 10 års garanti på anlæg med servicekontrakt
 • Rabat på salt og tilbehør med serviceaftale

Tilvalg
 • Serienummer*

  Du finder serienummeret på hovedet af anlægget.

 • Type

  Hvilken type anlæg har du?

 • Model

  Hvilken model er dit anlæg?

 • Monteringsdato*

  Monteringsdatoen bruges til hvornår første service besøg planlægges.

 • Første servicebesøg*

  Første servicebesøg varierer efter alderen på anlægget (fra installationsdatoen eller indflytning ved nybyg) hvis kontrakten tegnes:

  - Indtil 3 måneder efter montering eller indflyt ved nybyg: Dit første servicebesøg vil være et almindeligt service; 12 måneder efter oprettelsen af servicekontrakten, du vil modtage en indkaldelse på mail med datoforslag inden servicebesøget.

  - Mellem 3 og 12 måneder: Dit første servicebesøg vil være et ”Op til dato service”*, 12 måneder efter installationen af anlægget, du vil modtage en indkaldelse på mail med datoforslag inden servicebesøget.

  - Efter 12 måneder: Dit første servicebesøg vil være et ”Op til dato service”*, i den kommende tid efter oprettelse da deadline for første service er overskredet, du vil modtage en indkaldelse på mail med datoforslag inden servicebesøget.

  * ”Op til dato service” omfatter 1 arbejdstime, transporttid. Arbejdstid over 1 time samt reservedele faktureres på regning derudover. Dette service er for at sikre, at anlægget er op til dato, inden SWT står inde for garantien på anlægget.

  ( + 0,00 DKK )
stk.

Men en serviceaftale på dit blødgøringsanlæg sikre du optimal kvalitet og drift af anlægget.

Det årlige service er et krav i forhold til dansk standard DS-806-5, der er en del af bygnings relementet, og vælges der ikke at få foretaget service, brydes certificeringen af anlægget

Denne standard omfatter drikkevandsindstallationer i bygninger og vedligehold der af, for blødgøringsanlæg henvises der til DS/EN14743 for installation og service.

Indhold i aftalen

 

Inkluderet

Ét årligt fysisk servicebesøg inkl:

 • Arbejdsløn og kørsel i fobindelse hermed
 • Alle alm. sliddele (plugs, o-ringe, filterskærm og pakninger)
 • Generel kontrol af funktioner
 • Rengøring / Desinficering af saltkar
 • Rensning med DeltaClean
 • Test og indstilling af vandhårdhed før og efter anlæg
 • Udfærdigelse af servicerapport med alle nødvendige data. 

Gratis levering af salt og produkter ved service
Fri telefonisk og online support. 

Fordele på swt.dk med bruger login

Forlængelse af garantien til 10 år

 

Indhold i besøget

 1. Råvandets hårdhed måles 
 2. Resthårdheden måles
 3. Der kontrolleres for utætheder og lækage
 4. Saltkaret tømmes og rengøres for at udgå saltbro og ophobning af urenheder.
 5. Indløbsskærmen kontrolleres og rengøres
 6. Resintanken kontrolleres, topsien og stigerør. 
 7. Stempelventilen kontrolleres og rengøres.
 8. Returskyldningsstempel kontrolleres og rengøres
 9. Venturi kontrolleres for bokkerering og rengøres.
 10. Brineventilen kontrolleres og funtionstestes for blokering og dobbelt tætning.
 11. antægget renses og desificeres med DeltaClean.
 12. Genopfyldning af saltbeholder, med eget eller bestilt salt.
 13. Anlægges gennemskylles.
 14. udfyldelse af servicerapport

Ved udskiftning af sliddele er reservedele inkuderet i serviceaftalen, indenfor garantiperioden med en aktiv serviceaftale.    

 

 Imellem servicebesøgene

For at efterleve kravene til drift og vedligehold af blødgøringsanlæg i forhold til bygningsrelemntet og DS-806-5:2013 skal der foretages en inspektion af anlægget hver anden måned samt et eftersyn hver sjette måned.

Vores serviceaftale ligger derfor op til kunden hver anden måned udføre en inspektion der omfatter følgende:

- Kontrol at saltniveau, opfyldning hvis nødvendigt. 

- Visuel kontrol for utætheder. 

Hver sjette måned udføres et eftersyn, i løbet af et år udføres det ene som en del af servicebesøget det andet udføres af kunden selv hvor det anbefales følgende:

- Kontrol at saltniveau, opfyldning hvis nødvendigt. 

- Visuel kontrol for utætheder. 

- Kontrol måling af resthårdhed med testsæt

- Start af manuel regeneration 

- EVT. Rensning med Delta Clean